Cel

Cel konferencji: od początku konferencje są tematycznie związane z propagowaniem osiągnięć biologii molekularnej i biotechnologii w diagnostyce chorób zakaźnych. Mają również na celu szerzenie najnowszej wiedzy na temat czynników zakaźnych, patogenezy chorób zakaźnych oraz udziału nieswoistych i swoistych mechanizmów odpornościowych gospodarza. Szczególnie ważną częścią konferencji jest sesja „Młodzi Naukowcy”, podczas której odbywa się prezentacja prac wykonanych przez pracowników nauki w różnych ośrodkach badawczych w Polsce.