Historia

Konferencja DIAGMOL 2019 jest 20-tą konferencją z cyklu „Biologia molekularna w diagnostyce chorób zakaźnych i biotechnologii” zorganizowaną przez pracowników Zakładu Immunologii Katedry Nauk Przedklinicznych Instytutu Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie (dawniej Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie). Współorganizatorami tegorocznej konferencji są Samodzielna Pracownia Epidemiologii i Ekonomiki Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie oraz Sekcja Fizjologii i Patologii Konia, Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych. Organizowane konferencje powstały z inicjatywy prof. dr hab. Marka Niemiałtowskiego, przewodniczącego Komitetu Mikrobiologii PAN w latach 2003-2006 i 2007-2011. Pracownicy Zakładu Immunologii zorganizowali w sumie 35 zjazdów/konferencji, w tym, w 1998 r., Zjazd Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej, podczas którego wręczono doktoraty h.c. SGGW laureatom nagrody Nobla (1996): prof. Peterowi C. Doherty’emu (Australia/USA) i prof. Rolfowi M. Zinkernaglowi (Szwajcaria) oraz w 2000 r. Sympozjum Satelitarne „Infectious Immunity” EFIS 2000.